چگونه به سوالات کودک خود پیرامون مرگ پاسخ دهیم؟

1024 576 آگاه
چگونه به سوالات کودک خود پیرامون مرگ پاسخ دهیم؟

شاید پاسخ به سوالات کودک پیرامون مرگ برای والدین سخت و هراس انگیز باشد،اما مرگ واقعیت اجتناب ناپذیری است که کودکان باید نسبت به این موضوع آگاه باشند.نگرانی و ترس از مرگ زمانی در کودک رخ میدهد که یکی از نزدیکان یا حتی حیوان خانگی خود را از دست میدهد و یا شاهد گفت و گوی خانواده درباره مرگ یکی از عزیزانشان باشد.

زمانی که با سوالی درباره مرگ از جانب فرزند خود مواجه میشوید در وهله اول خونسرد باشید و واکنش تند و عجیبی نشان ندهید ،دست از کار بکشید و کاملا به او توجه کنید و نشان دهید که نگرانی او در رابطه با این موضوع برایتان مهم است.با او صادق باشید و توضیح دهید این اتفاق برای هر موجودی (گیاه،حیوان،انسان)رخ میدهد .

معمولا کودکان از مرگ زودهنگام والدین خود هراس دارند؛ و این ترس از مرگ در کودکان ۵-۶ ساله تا ٨ سال زیاد دیده مى شود، علت آن تفکر جادویى است که آن ها در این سن دارند و فکر مى کنند اگر آن ها مرگ والدین را به ذهن بیاورند، واقعا والد آن ها خواهد مرد. اگر کودک از والدین خود ، در مورد مرگ زود هنگام آن ها پرسید فقط کافى است به او اطمینان دهید که انتظار دارید که سال هاى طولانى در کنار او باشید و نمى خواهید او را تنها بگذارید.

بعد از مرگ چه اتفاقی میفتد؟! این سوال رایجی است که اکثر والدین با آن مواجه میشوند ،تا جایی که میتوانید با دید مثبت به این سوال پاسخ دهید ،بگویید بعد از مرگ(انسان یا حیوان خانگی)، او در ذهن و یادها همیشه باقی است.

”مامان بزرگ همیشه با ماست،ما هیچ وقت اونو فراموش نمیکنیم،درسته که اون هیچ وقت برنمیگرده پیشمون ولی یاد و خاطراتش همیشه تو ذهن ماست و تو قلبمون میمونه”

نظر شما