کودکان

فرزندانی غیر واقع بین و خودخواه

768 768 آگاه

فرزندانی غیر واقع بین و خودخواه… فرزندتان آخرین مدل تلفن همراهی را می خواهد و شما به خواسته ی او عمل می کنید، او بسیار خوشحال می شود و شما…

بیشتر بخوانید
شیوه ی تنبیه فرزند

جملات ممنوعه هنگام تنبیه کودک

2001 1501 آگاه

واژه هایی که به هنگام تنبیه یا آموزش به فرزندان می گویید تاثیر بسزایی در نحوه ی احساس کودک نسبت به شما و خویش دارد. در انتخاب کلمات بیشتر دقت…

بیشتر بخوانید

سوء رفتار جسمانی، روانی و جنسی کودکان و نوجوانان

2000 1000 آگاه

آزار یا سوء رفتار جسمانی، روانی و جنسی کودکان و نوجوانان آزار یا سوء رفتار جسمانی، روانی و جنسی کودکان و نوجوانان در خانواده از رایج ترین و خطرناک ترین…

بیشتر بخوانید

چرا کودکان دروغ میگویند؟

645 426 آگاه

چرا کودکان دروغ میگویند؟ طبق پژوهش های اخیر دروغ گفتن کودکان امری طبیعی و ارتباطی مستقیم با هوش دارد.با این وجود والدین حق دارند که اصرار بر تربیت فرزندی صادق،…

بیشتر بخوانید

آیا تنبیه یا جایزه چاره ساز است؟

1280 842 آگاه

آیا تنبیه یا جایزه چاره ساز است؟ امروزه کتابهای راهنمای تربیت فرزند، والدین را بیش از پیش تشویق به جایگزینی برای جایزه و تنبیه کودک می کنند.در این کتب به…

بیشتر بخوانید

چگونه به سوالات کودک خود پیرامون مرگ پاسخ دهیم؟

1024 576 آگاه

چگونه به سوالات کودک خود پیرامون مرگ پاسخ دهیم؟ شاید پاسخ به سوالات کودک پیرامون مرگ برای والدین سخت و هراس انگیز باشد،اما مرگ واقعیت اجتناب ناپذیری است که کودکان…

بیشتر بخوانید