افسردگی

افسردگی

دروغ هایی که افسردگی به شما می گوید

1080 675 آگاه

دروغ هایی که افسردگی به شما می گوید   ❌اوضاع همیشه به همین شکل خواهد بود. ✅زندگی فراز و نشیب های زیادی دارد ❌تو به اندازه کافی خوب نیستی ✅بیشتر…

بیشتر بخوانید

افسردگی پنهان

740 425 آگاه

همیشه لبخند می زنید، در ظاهر همه چیز خوب است، ازدواجی خوب، فرزندانی خوب، شغلی مناسب که به تازگی در آن ترفیع گرفته اید، زندگیتان متعادل و کامل به نظر…

بیشتر بخوانید
depression

اغلب افراد تصور اشتباهی از افسردگی دارند

722 406 آگاه

آیا شما افسرده هستید؟ اغلب افراد تصور اشتباهی از افسردگی دارند و به محض آن که قدری احساس ترس، نگرانی، یاس و ناراحتی به سراغشان می آید آن را به…

بیشتر بخوانید

چگونه والدین می توانند رفتارهای پر خطر را در فرزندان شناسایی کنند؟

768 510 آگاه

همه ی والدین خواستار بهترین ها برای فرزندان خویش هستند. اگر فرزندشان دچار شکستگی یا درد در اعضای بدن شود به سرعت برای درمان اقدام خواهند کرد، اما اگر همان…

بیشتر بخوانید

دیده، شنیده و دوست داشته نشدن در دوران کودکى

1300 868 آگاه

دیده، شنیده و دوست داشته نشدن در دوران کودکى تصویر ذهنى فرد نسبت به خود را مى تواند تغییر دهد. این موضوع در دختران با تنفر و انزجاز نسبت به…

بیشتر بخوانید

سندرم آشیانه ی خالی چیست ؟

1100 825 آگاه

سندرم آشیانه ی خالی چیست ؟ بعد از بزرگ شدن فرزندان، ترک کردن خانه برای ادامه تحصیل یا به قصد مستقل شدن و ازدواج ، برای والدین احساس تنهایی و…

بیشتر بخوانید
خودزنی

چرا خود زنی ؟

728 546 آگاه

یکى از شکایت هاى متداولى که افراد را به اتاق درمان مى کشاند، آسیب زدن به خود است. بسیار دیده مى شود که والدین رفتارهاى خودزنى را در نوجوانان شناسایى…

بیشتر بخوانید

چگونه به سوالات کودک خود پیرامون مرگ پاسخ دهیم؟

1024 576 آگاه

چگونه به سوالات کودک خود پیرامون مرگ پاسخ دهیم؟ شاید پاسخ به سوالات کودک پیرامون مرگ برای والدین سخت و هراس انگیز باشد،اما مرگ واقعیت اجتناب ناپذیری است که کودکان…

بیشتر بخوانید