چرا کودکان دروغ میگویند؟

645 426 آگاه
چرا کودکان دروغ میگویند؟

طبق پژوهش های اخیر دروغ گفتن کودکان امری طبیعی و ارتباطی مستقیم با هوش دارد.با این وجود والدین حق دارند که اصرار بر تربیت فرزندی صادق، برای حضور در خانواده و جامعه داشته باشند.اما مشکل اینجاست که آنها انتظار دارند کودکشان مانند بزرگسالان عمل کند. کودکان عمدتا برای اجتناب ازتنبیه شدن به دروغ روی می آورند؛ البته گاه برخی از کودکان نمی توانند حقیقت را از دروغ متمایز کنند.

والدین می توانند راه کارهایی به کاربرند که از دروغ گویی در کودک جلوگیری کند.کودک اگر کشف کند که بزرگسالان به او دروغ می گویند، خود نیزبیشتر مایل به دروغ گفتن می شود.همچنین برای مقابله با دروغگویی کودکان باید محیطی امن برای آنها فراهم آورد تا از بیان حقیقت واهمه نداشته باشند.

به طور مثال کودکتان به دروغ به شما می گوید که دندان هایش را مسواک زده است؛ از او نپرسید که:”آیا دندان هایت را مسواک زده ای؟” . با این سوال او را در موقعیت بیان دروغ برای فرار از مجازات قرار می دهید. بهتر است آن را به عنوان یک سوءتفاهم یا بدفهمی تلقی کنید”شاید تو فکر میکنی مسواک زده ای و یادت رفته، بیا یک بار دیگه با هم مسواک بزنیم تا مطمئن بشیم دندونامون تمیز شده.”
بنابراین به یاد داشته باشید، اگر فرزند شما دروغ می گوید، اولا این یک امر طبیعی است، دوما هر دروغی دارای یک دلیل است، ترس از مجازات و علاقه نداشتن به انجام کار می تواند علت بیان دروغ باشد.رویکرد تنبیهی که شامل مجازات یا بدرفتاری است تنها در آینده از کودک، دروغگویی بزرگ خواهد ساخت.

نظر شما