روان درمانگری

مشاوره خانواده

مشاوره کودک

تازه ترین های بلاگ

آیا ادامه زندگی مشترک بعد از خیانت ممکن است؟

2500 1667 آگاه

آیا ادامه زندگی مشترک بعد از خیانت ممکن است؟ با توجه به تحقیقات موسسه دکتر “جان گاتمن” می توان این گونه پاسخ داد که در اکثر مواقع بله! خیانت در…

حریم خصوصی

فضا دادن به شریک عاطفی

722 406 آگاه

+”من خیلی عصبی و مضطرب هستم، احتیاج دارم یکم تنها باشم. ناراحت نمی شی اگر برم یکم قدم بزنم؟” به جای گفتن: -“چرا هیچ وقت از من نمی خواهی که…

آسیب های روانی دوران کودکی

آسیب های دوران کودکی

2560 1600 آگاه

آسیب های دوران کودکی تنها به دلیل آزارهای روانی نیست، می تواند به دلایل زیر نیز باشد…   هنگامی که در کودکی به محیطی امن و حمایت نیاز داشته اید…

افسردگی

دروغ هایی که افسردگی به شما می گوید

1080 675 آگاه

دروغ هایی که افسردگی به شما می گوید   ❌اوضاع همیشه به همین شکل خواهد بود. ✅زندگی فراز و نشیب های زیادی دارد ❌تو به اندازه کافی خوب نیستی ✅بیشتر…