تاکید بر نمره

نمره بیست!

540 360 آگاه

اگر شخصی از فرزندتان بپرسد که کدام یک برایش مهم تر است، کسب مهارت های زندگی یا نمره ی بیست در مدرسه به نظرتان چه پاسخی خواهد داد؟ آیا این گونه پاسخ می دهد که پدر و مادر من همیشه بر یادگیری مهارت های زندگی در کنار انسانیت، همدلی، شفقت و احترام به دیگران تاکید دارند یا می گوید آن ها همیشه از من نمره ی بیست می خواهند؟

پاسخ به این سوال می تواند نشان دهنده ی چگونگی زندگی فرزند شما در آینده باشد، آیا موفقیت و رفاه در کنار سلامت روان انتظارش را خواهد کشید یا خیر.

امروزه با افزایش رقابت در موفقیت های تحصیلی و حرفه ای فشار بر فرزندان از جانب والدین، مدرسه و محیط های آموزشی نیز بیشتر شده است، در این بین برخی والدین با فشار و تاکید بر کسب نمره ی خوب در مدرسه و امتحانات زمینه ی ابتلای فرزندان خود به استرس و اضطراب مداوم، افسردگی،عزت نفس پایین، احساس گناه، آرمان گرایی، قدرت شکست پذیری پایین و انواع مشکلات روان شناختی را فراهم می سازند.

البته روشن است که تشویق فرزندان به موفقیت در هر زمینه ای هیچ ایرادی ندارد اما مشکل آن جا آغاز خواهد شد که والدین با فشار، کنترل، انتقاد و مقایسه تاکید بسیار بر نمرات بالا دارند و کودک یا نوجوان به جای یادگیری تنها به فکر نمره ای است که باید در امتحانات کسب کند.

نظر شما