عزت نفس پایین و دوست نداشتن خود

660 330 آگاه

عزت نفس پایین و دوست نداشتن خود می تواند باعث به خطر افتادن سلامت روانی، جسمی و احساس نا امنی و ناامیدی شود. افراد با عزت نفس پایین حمایت از جانب اجتماع، خانواده و دوستان را رد کرده زیرا خود را سزاوار آن نمی دانند و در عوض این امر نه تنها موجب افزایش اضطراب در آن ها خواهد شد بلکه کمکی را که به آن احتیاج دارند را هم دریافت نخواهند کرد، بنابراین:

  • آن صدای درونی که مدام شما را مورد انتقادهای منفی قرار می دهد دست کم نگیرید، با آن مقابله کنید و افکار منفی را به خود راه ندهید. هنگامی که خود را در بین فهرستی از معایب و افکار منفی می یابید راه را برای پیدایش صفات و افکار مثبت می بندید.
  • هیچ کس به اندازه ای  که شما فکر می کنید عالی و بی نقص نیست پس به جای اندازه گیری و مقایسه ی خود با دیگری روی اهداف خود تمرکز کنید و بهترین نسخه ی خود باشید.
  • برای کمک به دیگران داوطلب شوید، کمک به دیگری موجب ایجاد احساس خوشایند نسبت به خود می شود.
  • با خود مهربان باشید، خود را برای اشتباهات خویش ببخشید. شما هم مانند هر شخص دیگری ممکن است گاه اشتباهاتی داشته باشید بنابراین دست از سرزنش های مداوم خود بردارید.
  • در فعالیت های اجتماعی بیشتر مشارکت کنید بدین ترتیب با یافتن افرادی که به شما احساس خوشایندی در مورد خودتان القا می کنند می توانید حس قدردانی بیشتری دریافت کنید.

نظر شما