شرکت در جلسات زوج درمانی

960 540 آگاه

آیا تا به حال در جلسات زوج درمانی شرکت کرده اید؟ به نظرتان چه افرادی باید با زوج درمانگر ملاقات داشته باشند؟

شاید حتی فکر به آن که شما و شریک عاطفیتان در حضور شخص سوم و غریبه خصوصی ترین مسائل زندگیتان را بازگو کنید کمی دلهره آور باشد اما بهتر است بدانید شما قرار نیست مورد قضاوت قرار گیرید.

باورهای غلطی که در مورد زوج درمانی دارید کنار بگذارید باورهایی مانند این که:

زوج درمانی تنها برای افرادی است که در آستانه ی جدایی و پایان رابطه قرار دارند: بر خلاف باور عموم، بسیاری در این جلسات شرکت می کنند تا بهتر بتوانند مشکلات و درگیری ها را کنترل کرده و راهکارهای موثر برای بهبود رابطه شان دریافت کنند. در واقع زوج درمانی تنها در مواقع بحران به کار نمی آید، بلکه برای لذت بیشتر از زندگی دو نفره نیز راهگشا خواهد بود.

نتیجه ی شرکت در جلسات زوج درمانی تنها سرزنش و متهم شدن یک طرفه است: گاه طرفی می اندیشد با شرکت در این جلسات قرار است مورد سرزنش و حمله کلامی قرار گیرد و همه ی تقصیرها به گردن او افتد. زوج درمانگر اجازه این اتفاق را نخواهد داد. اگرچه ممکن است درمانگر لزوما با شما موافق نباشد و از شما بخواهد که تغییراتی ایجاد کنید اما هر دو طرف باید احساس شنیده شدن و حمایت از جانب وی را داشته باشند.

زوج درمانی تاثیری ندارد و خود می توانیم مشکلات را حل کنیم: افرادی که در یک رابطه قرار می گیرند گاهی اوقات نمی توانند همه جوانب رابطه را بسنجند. زوج درمانگر فردی است که از خارج و جوانب مختلف به رابطه نگاه می کند و می تواند به زوج ها کمک کند تا مشکلات را با روش های متفاوت تری حل کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما