خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان

699 551 آگاه

آیا می دانید از هر ۳ زن حداقل یک زن در طول زندگی خود خشونت را تجربه می کند؟ یعنی حدود ۳۵٪ جمعیت زنان جهان.

سازمان ملل متحد ۲۵ نوامبر، ۴ آذر را روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام گذاری کرده است. خشونت علیه زنان هر نوع خشونت و یا تهدید به اعمال خشونتی است که زنان تنها به واسطه جنسیت تجربه می کنند.
این نوع خشونت یکی از گسترده ترین، پایدارترین و مخرب ترین انواع خشونت ها است که خود را در اشکال جسمی، جنسی و روانی نشان می دهد.

منظور از خشونت علیه زنان تنها خشونت فیزیکی و یا جنسی نیست. زنی که مورد ضرب و شتم و بد رفتاری قرار می‌گیرد، زنی که تحقیر می‌شود، زنی که تن به ازدواج اجباری می‌دهد، زنی که نمی‌تواند خود برای آینده، تحصیل و انتخاب شغل تصمیم بگیرد همه و همه در معرض خشونت قرار دارند. خشونتی که ریشه در نا‌برابری جنسیتی دارد و ناآگاهی، فقر، تفکرات سنتی و مذهبی جوامع عقب مانده و مرد سالار از عوامل آن هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما