تعیین اهداف کوچک و قابل دست یابی برای سال جدید

770 480 آگاه
تعیین اهداف کوچک و قابل دست یابی برای سال جدید

کم کردن وزن، ورزش کردن، ادامه تحصیل، ترک سیگار از جمله تصمیماتی که در ابتدای سال در فهرست اهداف سال نو قرار می گیرند و با اضطراب، استرس و نگرانی از کوتاهی در انجام آنها تا پایان سال ادامه خواهند داشت.
فرا رسیدن سال جدید به معنای تغییر و تحول آنی و در اسرع وقت نیست؛ آنچه اهمیت دارد تغییر شیوه و سبک زندگی و تداوم تلاش برای رسیدن به اهداف و زندگی سالم است، نه تعداد و درجه بزرگی آنها.

بنابراین در فهرست تصمیمات اول سال، آنهایی را قرار دهید که توان و شرایط رسیدن به آنها را در خود می بینید و خیلی دور از ذهن به نظر نمی آیند. واقع بین باشید. برای مثال اگر شما هر روز هفته غذاهای نا سالم می خورید و برای سال جدید تصمیم به سالم خوری گرفته اید، لزومی ندارد به یک باره شروع به گیاه خواری کنید و به جای لذت از غذای سالم باعث شکنجه و آزار خود شوید، چرا که رفتارهای ناسالم در طول سالیان دراز به وجود آمده و تبدیل به عادت شده اند پس ترک و تغییر آنها به یکباره ممکن نیست و احتیاج به زمان دارند. داشتن یک همراه و راهنما برای انجام اهدافی مانند ترک سیگار می تواند بسیار کمک کننده باشد. به یاد داشته باشید شکست های کوچک در حین رسیدن به هدف امری طبیعی است پس تسلیم نشوید.

“تعیین اهداف کوچک و قابل دست یابی در طول سال به جای یک هدف بزرگ و منحصر به فرد در روز اول سال نو، می تواند شما را در رسیدن به آنچه که برایش تلاش می کنید کمک کند”.

نظر شما