پایان رابطه

ترک رابطه بدون توضیح

1024 683 آگاه

“یک دفعه غیبش زد، انگار هیچ وقت نبوده”

آیا تا به حال رابطه ی عاطفیتان پایان یافته؟ اگر پاسختان مثبت است، پایان آن چگونه بوده؟ با توافق یکدیگر و در آرامش؟ یا در شرایطی اضطراب آور همراه با بحث و دعوا؟ و یا شاید به صورت یک طرفه تنها با فرستادن پیامی کوتاه، بدون توضیح و قطع یکباره ی همه ی راه های ارتباطی؟

متاسفانه امروزه این شیوه یعنی اتمام رابطه به یکباره و بدون توضیح فراگیر و تبدیل به راهی رایج برای جدایی شده است به گونه ای که طبق یک نظرسنجی از میان ۸۰۰ نفر، حدود ۸۰% بدون آن که توضیحی دریافت کنند ترک شده اند.

این روش در حقیقت به معنای نادیده گرفتن و بازی با احساسات، عواطف و انتظارات طرف مقابل است. باور فرد از ارزش خود نابود می شود و توانایی ها، ظاهر و استعدادهای خود را زیر سوال می برد. فرد ترک شده نمی داند آیا واقعا رابطه پایان یافته یا هنوز در جریان است و همیشه یک “چرا” در ذهنش باقی می ماند که می تواند بسیار آزاردهنده باشد. او احساس می کند که اعتمادش خدشه دار شده و مدام خود را سرزنش کرده و مقصر می داند.

این شیوه ترک رابطه می تواند به دلیل اجتناب از هرگونه ارتباط مستقیم، ترس از واکنش های تند، نداشتن حس همدلی، عدم تعهد و نداشتن حس مسئولیت پذیری باشد، اما هیچ دلیلی بهانه ی خوبی برای ترک رابطه بدون توضیح نیست، دانستن دلیل پایان رابطه می تواند در روند بهبود فرد از آسیب های احتمالی موثر باشد، بنابراین حتی یک جمله ی ساده و کوتاه بهتر از سکوت و فرار است.

نظر شما