افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند چگونه رفتار می کنند؟

600 400 آگاه

افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند چگونه رفتار می کنند؟  قطعا ارزش خود را می دانند، خواسته های خود را می شناسند و از الگوها و عادات رفتاری مناسبی برخوردارند که آن ها را در رسیدن به اهدافشان یاری می رساند. بنابراین:

  • ارزش خود را کمتر از دیگران نمی دانند.
  • از تردید در مورد توانایی خود در برخی مسائل نمی ترسند زیرا می دانند این تردید نشانه ی نیاز آن ها به کسب اطلاعات بیشتر است.
  • بیش از حد در انجام کاری که توانایی انجام آن را دارند تردید نمی کنند زیرا ساعت ها زمان صرف تمرین و یادگیری کرده اند. بنابراین می دانند که می توانند خواسته های خود را عملی سازند.
  • منتظر معجزه یا اتفاقی بزرگ نمی مانند و شجاعت و جسارت آن را دارند که از گام های کوچک شروع کنند.
  • اعتماد به نفس را با خودبینی و تکبر اشتباه نمی گیرند.
  • از بازخوردهای منفی، تعارض و انتقاد نمی ترسند زیرا می توانند اثر آن ها را بر روی خود کنترل کنند.
  • کمال گرا نیستند.
  • هر آنچه که در تبلیغات، شبکه های مجازی و رسانه های اجتماعی می بینند باور نمی کنند و خود را با دیگران مقایسه نمی کنند.
  • اجازه نمی دهند همیشه دیگران برایشان تصمیم بگیرند و اهدافشان را تعیین کنند.
  • از انجام کارهای جدید فرار نمی کنند و از شکست نمی ترسند زیرا می دانند اعتماد به نفس به این معنی نیست که هرگز نباید شکست بخورند، همیشه باید لبخند بزنند و هیچ گاه نباید مضطرب باشند بلکه به این معناست که می توانند این احساسات را کنترل کنند و از آن ها برای چالش های بعدی درس بگیرند.

آیا شما خود را فردی با اعتماد به نفس می دانید؟ اگر پاسختان منفی است با توجه به موارد ذکر شده شما نیز می توانید عضوی از این دسته افراد باشید.

نظر شما