emotins

احساسات خود را کنترل کنید قبل از آن که آن ها شما را کنترل کنند

970 450 آگاه

تا به حال چند بار به دلیل عصبانیت یا ناراحتی چیزی گفته یا عملی انجام داده اید که بعدا پشیمان شده باشید؟

احساسات خود را کنترل کنید قبل از آن که آن ها شما را کنترل کنند. مدیریت و کنترل احساسات به معنای سرکوب و نادیده گرفتن آن ها نیست بلکه به معنی تشخیص، درک صحیح و به کارگیری احساسات در مواقع مناسب و به گونه ای مناسب است.

درد، غم و اندوه، ترس و شک همه و همه را باید با آغوش باز بپذیرید و از آن ها فرار نکنید، نادیده گرفتن و یا تظاهر به خوب بودن باعث از بین رفتن آن ها نمی شود. اما بعد از پذیرش آن ها باید رهایشان کنید تا مانع حرکت شما نشوند.

  • بنابراین در وهله ی اول احساسات خود را بشناسید، آیا عصبی هستید؟ ناراحتید؟ یا احساس خجالت می کنید ؟ گاه عصبانیت باعث می شود شما احساس شرم داشته باشید بنابراین دقت کنید که احساس واقعیتان چیست؟ هنگامی که آن را بشناسید بسیاری از احساسات دیگر از بین می رود، علت آن را می توانید پیدا کنید و راه حلی برای آن بیابید.
  • سپس موضوع را از چنبه های دیگر که با منطق همخوانی داشته باشد بررسی کنید. برای مثال اگر خود عصبانی هستید و همان لحظه به دیدار با رییستان دعوت می شوید به جای آن که فکر کنید که حتما قرار است اخراج شوید به عقب برگردید و از خود بپرسید اگر این اتفاق برای همکارتان افتاده بود به او چه می گفتید؟
  • در پایان وضعیت خود را تغییر دهید، اگر احساس ناخوشایندی دارید شاید درگیر فعالیتی هستید که شما را در این وضعیت نگه داشته است، صحبت با یک دوست، قدم زدن، کتاب خواندن یا گوش کردن به موسیقی می تواند این وضعیت را تغییر دهد.

بنابراین نادیده گرفتن و منحرف کردن ذهن تنها به صورت موقتی احساسات شما را پنهان می کند برای کنترل احساسات باید آن ها را شناسایی کرد و سپس به دنبال چاره بود اگر احساسات خود را پیچیده می دانید و کنار آمدن با آن برایتان سخت است می توانید از یک متخصص و درمانگر کمک بگیرید.

نظر شما