اثرات ایده آل سازی در روند رابطه

917 1080 آگاه

اثرات ایده آل سازی در روند رابطه

روابط بخش عمده ای از زندگی ما را در برمی گیرد و نگرانیها و دغدغه های خاص خود را به همراه دارد .اما در چه شرایطی امکان تجربه نوسان و چالشها در این بخش از زندگی بالا می رود؟
یکی از دفاعها و ابزار روانی که بر زندگی و شکل گیری روابطمان اثر گذار است و می تواند آنها را دچار مخاطره کند ایده آل سازی است.

اما چگونه ایده آل سازی در افزایش فراز و نشیب های روابط نقش دارد؟ برای فهم آن بهتر است بیشتر به ماهیت روابط بپردازیم :معمولا رابطه به این دلیل بیشتر دچار مخاطره می شود که دیدگاهی ابزاری در پس آن قرار می گیرد و ما می توانیم بازنمود آن را در انواع روابط ببینیم به طور مثال اینکه رابطه با فلان شخص مرا سعادتمند خواهد کرد یا اگر تعداد دوستانم بیشتر شود، خوشحال تر خواهم بود یا اگر با آن فرد دوست شوم به همه آنچه می خواهم می رسم یا…
آغاز رابطه در چنین شرایطی چالشهای زیادی به بار خواهد آورد چراکه فارغ از تجربه لذتِ مصاحبت و همراهی طرف مقابل، وی تبدیل به ابزار یا نیرویی برای نجات ما از دل ناکامی ها می شود و کوچکترین عملکرد فرد خلاف تصورات و توقعات ما، خوشحالی یا خوشبختیمان را به مخاطره می اندازد.
گذشته از اینکه این ایده آل سازی ما را از دیدن واقعیت رابطه و شناخت افراد محروم می کند، مانع شناخت و افزایش ظرفیتمان در پذیرش محدودیت ها و نقایص حاکم بر زندگیمان می شود.

شبنم رزاقی/روان تحلیلگر

نظر شما