نارسیست

آیا با فردی خودشیفته برخورد کرده اید؟

720 585 آگاه

آیا با فردی خودشیفته برخورد کرده اید؟

افراد نارسیست یا خودشیفته تبحر خاصی در ربودن قلب شرکای عاطفی خویش دارند و به خوبی می دانند چگونه می توانند هر کس را فریب دهند. آن ها در مراحل اولیه ی رابطه بسیار جذاب و دلگرم کننده به نظر می آیند به گونه ای که فکر می کنید این بهترین رابطه ای است که تا به حال تجربه کرده اید. اما پس از مدتی هنگامی که مطمئن شوند شریکشان وابسته به اراده ی آن ها است تغییر کرده و تمرکزشان را بر خود منتقل می کنند.

  • آن ها شریکی می خواهند که نقاط قوتشان را برجسته تر کند.
  • نیازهای خود را بالاتر از شما می دانند.
  • معتقدند که تنها شخصی هستند که می دانند چه چیزی برای شما بهتر است.
  • هیچ کس را به اندازه خود دوست ندارند.
  • فاقد حس همدلی هستند.
  • با شریک عاطفیشان مانند یک وسیله رفتار می کنند.
  • تحمل سرزنش شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن را ندارند و کوچکترین مخالفت موجب دعوای بزرگ می شود.
  • هنگامی که دیدگاهشان به چالش کشیده می شود گویی احساس و هویتشان مورد حمله قرار گرفته است.
  • تمایل دارند همیشه در محوریت امور قرار گیرند.
  • آن ها شما را تشویق به رشد کردن و بهتر شدن نمی کنند بلکه رشد را بر شما تحمیل می کنند.

بحث و مشاجره با یک فرد خودشیفته کاملا بی فایده است زیرا که آن ها قادر به دیدن وقایع از منظر دیگری نیستند و تنها خود را می بینند، حتی اگر شواهد امر نشان دهد که در اشتباه هستند. اگر شما نتوانید دیدگاه های نارسیستانه ی شریک خود را قبول کنید و یا از او به گونه ای که خودش می خواهد حمایت نکنید، جایگاهی در زندگی او نخواهید داشت.

نظر شما