آسیب های روانی دوران کودکی

آسیب های دوران کودکی

2560 1600 آگاه

آسیب های دوران کودکی تنها به دلیل آزارهای روانی نیست، می تواند به دلایل زیر نیز باشد…

 

  • هنگامی که در کودکی به محیطی امن و حمایت نیاز داشته اید به حال خود رها شده و مورد بی توجهی قرار گرفته اید.

  • سرکوب احساسات به این دلیل که در کودکی از حمایت عاطفی محروم بوده اید.

  • به دنبال راهی برای فرار از دردهای واقعی، مجبور به آرام کردن خود به تنهایی بوده اید. مانند پناه بردن به بازی های کامپیوتری.

  • برای اینکه مورد پذیرش و درک بزرگترها قرار بگیرید خود واقعیتان را پنهان کرده اید.

  • برای دریافت محبت و توجه از جانب والدین مجبور به اثبات خویش یا برآورده کردن خواسته های آن ها بوده اید. (محبت با قید و شرط)

  • والدینی داشتید که خود یا کارشان نسبت به شما همیشه در الویت بوده.

لطفا فراموش نکنید شما لایق عشق و محبت هستید، اجازه ندهید والدگری نادرست والدینتان باعث شود فکر اشتباهی در مورد خودتان داشته باشید.

 

 

https://www.instagram.com/p/CMAUD2DguTa/

نظر شما