نوجوانی

شیوه ی تنبیه فرزند

جملات ممنوعه هنگام تنبیه کودک

2001 1501 آگاه

واژه هایی که به هنگام تنبیه یا آموزش به فرزندان می گویید تاثیر بسزایی در نحوه ی احساس کودک نسبت به شما و خویش دارد. در انتخاب کلمات بیشتر دقت…

بیشتر بخوانید

چگونه والدین می توانند رفتارهای پر خطر را در فرزندان شناسایی کنند؟

768 510 آگاه

همه ی والدین خواستار بهترین ها برای فرزندان خویش هستند. اگر فرزندشان دچار شکستگی یا درد در اعضای بدن شود به سرعت برای درمان اقدام خواهند کرد، اما اگر همان…

بیشتر بخوانید

دیده، شنیده و دوست داشته نشدن در دوران کودکى

1300 868 آگاه

دیده، شنیده و دوست داشته نشدن در دوران کودکى تصویر ذهنى فرد نسبت به خود را مى تواند تغییر دهد. این موضوع در دختران با تنفر و انزجاز نسبت به…

بیشتر بخوانید

سوء رفتار جسمانی، روانی و جنسی کودکان و نوجوانان

2000 1000 آگاه

آزار یا سوء رفتار جسمانی، روانی و جنسی کودکان و نوجوانان آزار یا سوء رفتار جسمانی، روانی و جنسی کودکان و نوجوانان در خانواده از رایج ترین و خطرناک ترین…

بیشتر بخوانید
خودزنی

چرا خود زنی ؟

728 546 آگاه

یکى از شکایت هاى متداولى که افراد را به اتاق درمان مى کشاند، آسیب زدن به خود است. بسیار دیده مى شود که والدین رفتارهاى خودزنى را در نوجوانان شناسایى…

بیشتر بخوانید

از اصطلاح self-sabotage یا خودتخریبى، چیزى شنیده اید؟

1280 876 آگاه

از اصطلاح self-sabotage یا خودتخریبى، چیزى شنیده اید؟ همه ى ما کارهایى انجام مى دهیم، که مى دانیم براى ما خوب نیست، مثل خوردن یک شکلات که مى تواند رژیم…

بیشتر بخوانید

نوجوانی و خشم

720 480 آگاه

نوجوانى با طغیان خشم گره خورده است. دوره نوجوانی همزمان با سرکشی، پرخاشگری و مخالفت می باشد. پدر و‌مادر برای نفوذ به نوجوان و کنترل او، و نوجوان برای کسب…

بیشتر بخوانید

تعیین اهداف کوچک و قابل دست یابی برای سال جدید

770 480 آگاه

تعیین اهداف کوچک و قابل دست یابی برای سال جدید کم کردن وزن، ورزش کردن، ادامه تحصیل، ترک سیگار از جمله تصمیماتی که در ابتدای سال در فهرست اهداف سال…

بیشتر بخوانید