خشونت علیه کودکان

کودک همسری

1280 720 آگاه

هر ساله ۱۲میلیون دختر قبل از ۱۸سالگی ازدواج می کنند…

۲۳ دختر در هر دقیقه….

یک دختر در هر ۲ثانیه…

اگرچه سطح جهانی کودک همسری رو به کاهش است اما پیشرفت این کاهش به اندازه ی کافی سریع نیست. در حال حاضر بیش از ۱۵۰میلیون مرد و ۶۵۰ میلیون زن در سطح جهان از عواقب کودک همسری رنج می برند و اگر این روند ادامه یابد تا سال ۲۰۳۰، ۱۵۰میلیون دختر دیگر زیر ۱۸ سال ازدواج خواهند کرد و باید منتظر عواقب مخرب تری باشیم.

کودک همسری نمونه ی بارزی از نقض حقوق کودکان، ازدواج اجباری و خشونت جنسیتی، سلب فرصت آموزش و پیشرفت و سرکوب کردن استعدادها و توانایی های آنان است. از علل آن در خصوص دختران می توان به نابرابری جنسیتی، عدم آموزش و اقدامات فرهنگی، برخی عقاید مانند ازدواج به منظور محافظت از ناموس برای حفظ تمایلات جنسی، فقر و تلقی کردن دختران به عنوان فشار و بار اقتصادی بر خانواده اشاره کرد.

کودک همسری علاوه بر نقض حقوق کودکان آن ها را در معرض سوءاستفاده و خشونت های خانگی قرار خواهد داد و از آن جا که کودکان نه از نظر جسمی و نه از نظر عاطفی آماده ازدواج نیستند از آسیب پذیری بیشتری در برابر بیماری های مقاربتی و سرطان دهانه رحم برخوردارند علاوه بر آن فاصله گرفتن از دوران کودکی و محدود شدن فعالیت ها به امور خانه داری و بچه داری آثار سوءروانی و عاطفی، افسردگی و اضطراب و در شرایط دشوارتر حتی خودکشی نیز در پی خواهد داشت. این اتفاق برای پسران هم تبعات سختی خواهد داشت، پذیرفتن مسئولیت زندگی، گاه نان آوری و تن دادن به کارهای سخت که از توانایی آن ها به دلیل سن پایین خارج است می تواند منجر به مشکلاتی همچون ترک خانه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما