روزتان را خراب نکنید

چگونه با افراد سمی مقابله کنیم؟

2048 1367 آگاه

آیا با جمله ای از جانب دوست، همکار و یا رئیستان کل روزتان خراب می شود؟! افراد سمی همیشه راهی پیدا می کنند تا به زندگی شما رخنه کنند اما افراد باهوش این اجازه را به آن ها نمی دهند، اما چگونه؟

آن ها مرزهای فیزیکی را مشخص می کنند:

این شما هستید که تصمیم می گیرید چه مقدار از انرژی و زمانتان را به دیگری اختصاص دهید بنابراین در مواجهه با افراد سمی مرزهای روشن و ثابتی برای زمان صرف شده با آن ها مشخص کنید. به جای آن که در کنار اجاق گاز و در حال غذا درست کردن مدام در حال خودخوری و شکایت باشید بهتر است قاطعانه به دوست خود بگویید که آن قدر زمان ندارید تا چندین شب در طول هفته و به طور غیرمنتظره پذیرای او باشید.

آن ها مرزهای احساسی را مشخص می کنند:

البته که نمی توان مقدار زمانی که با برخی افراد می گذرانید محدود کنید شما به ناچار چندین ساعت در روز را با همکار یا کارفرمایتان می گذرانید، اما می توان میزان انرژی احساسی صرف شده را محدود کرد، برای مثال در اوقات فراغت خود به رفتار و گفتار این افراد فکر نکنید.

آن ها سعی در کنترل خویش دارند نه دیگران:

” ای کاش مادرم اینقدر به من طعنه نمی زد.”، ” ای کاش عمویم به مهمانی آخر هفته نیاید.” و ای کاش های دیگر. قطعا شما نمی توانید تصمیمات و رفتار دیگران را کنترل کنید به جای آن بر چگونگی واکنش و پاسخ خود تمرکز کنید.

آن ها قاطع هستند:

مرتبا شریک عاطفیتان را تهدید به ترک رابطه می کنید به امید آن که او در رفتارش تغییری دهد؟ اگر قصد محدود کردن روابط یا هر تصمیم دیگری دارید، به آن عمل کنید و روی حرف خود بایستید در غیر این صورت کلام شما هیچ گونه اعتباری نخواهد داشت و قطعا در رابطه با مشکل روبرو خواهید شد.

به افکار خود سر و سامان می دهند:

با فکر کردن به اینکه، ” او همیشه روز من را خراب می کند، همیشه باعث می شود در مورد خودم احساس بدی داشته باشم.” تنها این قدرت را به افراد سمی می دهید تا به راحتی احساسات و عواطفتان را کنترل کنند. شما مجبور نیستید قربانی باشید اگر هستید، این انتخاب شما است.

به ارزش هایشان پایبند هستند:

ترک شغل به دلیل محیط وهمکارانی سمی همیشه به این معنا نیست که به اندازه ی کافی قوی نیستید بلکه شما تصمیم گرفته اید ارزش و سلامت روانی خود را الویت قرار دهید همچنین پایان یافتن یک رابطه از جانب شما نشانه ی بی رحمی شما نیست شاید درست ترین راه اتمام رابطه بوده است. قبل از آن که بر اساس باورهایتان عمل کنید بهتر است ارزش های خود را بدانید.

نظر شما