خودزنی

چرا خود زنی ؟

728 546 آگاه

یکى از شکایت هاى متداولى که افراد را به اتاق درمان مى کشاند، آسیب زدن به خود است.

بسیار دیده مى شود که والدین رفتارهاى خودزنى را در نوجوانان شناسایى مى کنند. زمانى که والدین مى فهمند نوجوانشان به صورت عمدى به خود صدمه مى زند، برایشان تجربه ى دردناکى است. خودزنى به نوجوانان محدود نیست و در افراد بزرگسال نیز دیده مى شود.
در این اختلال، فرد آگاهانه به بدن خود آسیب مى زند. از رایج ترین نوع صدمات می توان به زخمی کردن پوست با یک وسیله تیز، خراش انداختن پوست و سوزاندن خود اشاره کرد؛ البته که این امر با هدف و نیت خودکشی نمی باشد
‎یک باور غلط در گذشته، اعتقاد به جلب توجه کردن از جانب دیگران به وسیله ی خودزنی بوده است، اما در واقع با این رفتار فرد تلاش مى کند تا راهى براى سازگارى با محیط اطراف پیدا کند .

فرد براى کاهش تنش های عصبی وآشفتگی های داخلی، رهایی از خشم و اظطراب ناشی از ناتوانی در بیان احساسات شروع به آسیب زدن به خود مى کند. به گفته این افراد درد فیزیکی به آنها کمک می کند تا از آشفتگی های عاطفی جدا شوند، اگرچه اثر آن بسیار کوتاه مدت است
‎در صورت مواجه شدن با فردى با این علائم، بهتر است او را قضاوت نکنید، با وی صحبت کرده، واکنش عجیبی نشان ندهید و مهم تر از همه او را به درمان تشویق کنید

نظر شما