ازدواج

پنج حقیقت در مورد زندگی مشترک که هر زوجی باید بدانند

1200 600 آگاه

پنج حقیقت در مورد زندگی مشترک که هر زوجی باید بدانند:

همسر شما کامل نیست:

ازدواج خوب داشتن به معنای داشتن همسری بی عیب و کامل نیست. ازدواج درست زمانی حاصل می شود که طرفین به طور منطقی سازگار باشند و در رابطه حمایت، بخشش و احترام وجود داشته باشد. همه ی ما دارای کمبودهایی هستیم. به جای آن که وقت و انرژی خود را بر نواقص همسر خود بگذارید صرف نقاط و ویژگی های مثبت او کنید.

همسر شما نمی تواند تمام نیازها و کمبودهای شما را رفع کند:

بسیاری از زوجین بر این باورند که همسرشان موظف به پر کردن تمام خلاء های زندگیشان است. اگر به این امید ازدواج می کنید تا همسرتان علاوه بر نقش همسری نقش بهترین دوست، مشاور، مربی انگیزشی، پدر یا مادر را نیز برای شما ایفا کند قطعا شکست خواهید خورد. آیا بهتر نیست به جای این توقع غیرمنطقی، خود روابط خویش را با خانواده و دوستان بهتر کنید تا زندگی کامل تر و ازدواجی شادتر داشته باشید؟

به همان میزان که کاشته اید برداشت می کنید:

یعنی اگر برای ساخت رابطه ای قوی و سالم زمان، انرژی و فکر بگذارید، پاداشتان رابطه و زندگی سالم و موفق خواهد بود، درست مانند آنکه اگر ورزش نکنید و غذای سالم نخورید نمی توانید توقع بدنی سالم و قوی داشته باشید.

ازدواج مانند سرمایه گذاری است:

هرچه در رابطه با همسرتان بیشتر مهربانی، حمایت، محبت و احترام نشان دهید میزان اعتبار حساب عاطفی شما افزایش خواهد یافت، بنابراین اگر روزی برای مثال مناسبت مهمی را فراموش کنید بودجه ی عاطفی کافی برای پوشش دادن هزینه های آن خواهید داشت.

البته واضح است که این رویکرد نباید روشی برای سوءاستفاده باشد.

عشق در واقع یک فعل است نه اسم:

در حین زندگی مشترک به دلیل برخی مشکلات و یا تفاوت ها ممکن است گاه احساس کنید که از میزان عشق و علاقه در رابطه کاسته شده است و با خود می اندیشید که اگر علاقه ای وجود ندارد پس چرا باید این رابطه را ادامه داد جواب این است که احساسات ناپایدارند، اگر بر اساس این احساسات ناپایدار تصمیم به ازدواج گرفته اید بهتر از از آن صرف نظر کنید. عشق و علاقه چیزی فراتر از احساسات ناپایدار و گذرا است، عشق تعهد به انجام کاری است که برای دیگری بهتر است و این تعهد در زندگی باید همراه با حمایت و احترام باشد

نظر شما