پایان رابطه

پایان رابطه

904 640 آگاه

اغلب ما با امید به اینکه هرگز مجبور به پایان دادن به رابطه نخواهیم شد وارد روابط عاطفی، ازدواج و زندگی مشترک می شویم اما گاه پیش می آید که به هزاران دلیل ادامه ی رابطه ناممکن می شود و مجبور به پایان دادن رابطه می شویم. هیچ پایان رابطه ای بدون درد و ناراحتی نخواهد بود اما می توان آن را با کمترین آسیب به پایان رساند.

  • قبل از هر تصمیمی خوب فکر کنید و عللی که موجب این تصمیم شده را بسنجید.
  • به یکباره ناپدید نشوید یعنی  رو در رو رابطه را تمام کنید نه با ارسال پیام یا قطع ناگهانی تمام راه های ارتباطی.
  • صادق باشید و علت اتمام رابطه را توضیح دهید زیرا عدم صداقت بیشتر باعث آسیب خواهد شد همچنین آماده ی واکنش های تند باشید و فرصت حرف زدن به مخاطبتان دهید.
  • مسئولیت تصمیم خود را بر عهده بگیرید و فراموش نکنید این تصمیم شماست و چیزی است که شما می خواهید پس دلیلی بر سرزنش و انتقادهای تند  از مخاطبتان و یا مقصر دانستن او و شرایط وجود ندارد. سهم خطاهایتان را بپذیرید.
  • اگر تصمیمتان قطعی است از دادن امیدهای کاذب خودداری کنید، برای مثال تغییر رابطه ی عاطفی به رابطه ی دوستانه، این روش ممکن است برخی اوقات راهی برای خنثی کردن ضربات باشد اما در واقع آسیب های بیشتری را به همراه خواهد داشت.
  •  و در آخر به خود زمان دهید و بلافاصله وارد رابطه ی جدید نشوید، حتی اگر شما خود فرد پایان  دهنده به رابطه باشید دوره ای از اندوه و غم را تجربه خواهید کرد تا با وضعیت جدید سازگار شوید، فراموش نکنید احساس غم و اندوه، سوگواری و گریه در این شرایط کاملا طبیعی است.

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما