self criticism

خود انتقادی های مخرب

1500 1096 آگاه

“تو یک احمق و بازنده ای”، “تو هیچ وقت موفق نمی شی”، “تو آدم تنبلی هستی”، “با این لباس خیلی مسخره به نظر می رسی”

آیا عبارات بالا و مشابه آن ها برایتان آشنا نیست؟ شاید این صدای ندای درونی شما باشد.

بسیاری از ما ممکن است در طول روز با این گونه خودانتقادی های مخرب باعث تضعیف و شکست خودمان شویم. خود انتقادی های مخرب ما را از اهدافمان جدا خواهد کرد، بدون آن که امتحان کنیم تا ببینیم از پس کاری بر می آییم یا نه به راحتی دست از تلاش برمی داریم و فرصت ها را از دست می دهیم و زمینه ی شکست را با دستان خود فراهم می سازیم.

در قدم اول به افکارتان توجه کنید، از آن جا که اغلب ما با صدای درونی خود خو گرفته ایم به راحتی می توانیم آن ها را نادیده بگیریم، سعی کنید افکارتان را بررسی کنید تا متوجه شوید دچار خود انتقادی مخرب هستید یا خیر. گام بعدی تلاش برای کنترل این صداهای درونی و جایگزین کردن آن ها با گفتار مثبت است، به جای تکرار عبارت، ” من موفق نمی شوم”، عبارت ” من تلاش می کنم تا این کار را انجام دهم و موفق شوم” را در ذهن خود تکرار کنید.

حقیقت آن است که افکار منفی شما همیشه درست نیست و یا اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین قبل از آن که این افکار را باور کنید شواهد را بررسی کنید و اگر مطمئن هستید که در کاری شکست خواهید خورد بهترین کار لیست کردن شواهد و دلایلی است که منجر به شکست یا موفقیت شما خواهد شد، با بررسی این دو لیست می توانید منطقی و واقع بینانه تر بیاندیشید.

و در آخر اگر دوستتان مشکلی مانند شما داشته باشد چه نصیحتی به او خواهید کرد؟ قطعا به او نمی گویید که او فردی احمق یا تنبل است، بنابراین با خود دوست و مهربان باشید و نگذارید قربانی این صداهای درونی منفی شوید.

ذهن شما می تواند بهترین دارایی یا بدترین دشمن شما باشد پس آن را خوب آموزش دهید.

نظر شما