مشاجره در حضور بچه ها ممنوع!

1920 1080 آگاه

آیا هنگامی که با تمام نیرو مشغول فریاد زدن بر سر همسر خود در مقابل دیدگان فرزندتان هستید به آسیب های وارده بر او فکر می کنید؟

برخی والدین در حین مشاجره حضور فرزندشان را فراموش می کنند و یا شاید بر این باورند که  کودکشان آن قدر کوچک است که متوجه دعوا و بحث آن ها نخواهد شد اما واقعیت آن است که حتی نوزادان نیز متوجه دعوا و یا صدای بلند می شوند. خشم، فریاد، دعوا و مشاجره ی والدین برای کودک به منزله ی تبدیل جهان به جایی ترسناک است زیرا او والدینش را منبع امنیت می داند.

هنگامی که فرزندتان شاهد مشاجره  و فریادهای شماست سطح استرس در او افزایش می یابد و این استرس بعد از مدتی کودک را تبدیل به فردی همیشه مضطرب همراه با ترس و مشکلات تحصیلی و رفتاری خواهد کرد البته این به آن معنا نیست که هیچ گاه نباید در مقابل فرزندان اختلاف نظرها را بیان کرد، عدم توافق و اختلاف بخشی از هر رابطه است و بیان اختلاف نظرها به روشی سالم می تواند سودمند باشد، روش سالم یعنی شنیدن درخواست و نظر دیگری بدون مقصر دانستن، سرزنش و یا حمله به او اگر نمی توانید پس باید بحث و صحبت راجع به موضوع را به زمان و مکانی بدون حضور فرزندتان موکول کنید.. بنابراین مهم نیست که فرزندتان سنش کم است، نوزاد است یا حتی بزرگسال، مشاجره در حضور بچه ها ممنوع!

نظر شما