طلاق

فرزند طلاق بودن همیشه بد نیست

628 314 آگاه

برخی والدین با وجود آن که زندگی مشترک خود را پایان یافته می دانند و مدام در تنش با همسر خود هستند بر این باورند که برای فرزندانشان زندگی در شرایط موجود بهتر از فرزند طلاق بودن و تحمل بار منفی این اصطلاح است.

اگر از آن ها سوال شود که چرا به این زندگی پایان نمی دهند پاسخ خواهند داد که اگر به خاطر فرزندشان نبود این زندگی را تحمل نمی کردند و جدا می شدند.
این موضوع که طلاق به فرزندان آسیب خواهد رساند و ممکن است پیامدهای متعددی در پی داشته باشد قابل انکار نیست، اما هیچ فردی تداوم حضور در یک خانه و خانواده ی پر استرس با درگیری های مداوم و تنش های تکراری و والدینی همیشه ناراحت، افسرده، ناراضی و یا عصبانی را دوست ندارد و چه بسا حضور در چنین محیطی پیامدهایی مخرب تر از طلاق داشته باشد.

گاه فرزند طلاق بودن بهتر از بودن و تحمل یک زندگی پر تنش و بدون آرامش است.

 

 

نظر شما