کودک لوس

فرزندانی لوس تربیت نکنیم

570 380 آگاه

هنگامی که با فریادها و التماس های فرزندتان برای خرید اسباب بازی برخورد می کنید به راحتی تسلیم خواسته ی او می شوید؟ همیشه غذای جداگانه برای او درست می کنید زیرا تمایلی به هر غذایی ندارد؟

اگر پاسختان به این دو سوال و از این دسته سوال ها مثبت است شما قطعا در آینده فرزندی بیش از حد زیاده خواه، خودخواه و لوس خواهید داشت و روزی متوجه خواهید شد که نباید به هر خواسته ی کوچک و بزرگ او به سرعت پاسخ داده و تسلیم فریادها، گریه ها و بدرفتاری های او می شدید.

پاسخ گویی و توجه به ناراحتی و گریه های فرزند اگر به قصد رفع نیاز او باشد اشکالی ندارد اما اگر به هدف پایان دادن التماس هاو گریه ها، داشتن سفر و یا خریدی بی دردسر و ناراحتی و از این قبیل اهداف باشد مشکل ساز خواهد شد.
دلیل اصلی ادامه ی این بدرفتاری ها آن است که آن ها به دفعات با همین شیوه به خواسته ی خود رسیده اند.بنابراین:

  • قاطع باشید، تسلیم نشوید و بر قوانین پایبند باشید.گاه باید این بدرفتاری ها را نادیده بگیرید و توجهی به آن نکنید تا متوجه شوند که نمی توانند این تاکتیک را در آینده دوباره امتحان کنند. یکی از درس های مهم زندگی که فرزندان باید بیاموزند آن است که قرار نیست به هرچه که درخواست کردند حتما برسند. برای مثال اگر به دلیلی رفتن به پارک را به تعویق می اندازید لزومی ندارد که بابت آن عذرخواهی کنید اما باید به احساسات او احترام بگذارید، ” می دانم از اینکه امروز نتوانستیم به پارک برویم عصبانی هستی ولی ما امروز اصلا وقت نداشتیم و زمان دیگری خواهیم رفت.
  • به آنها صبر برای رسیدن به خواسته هایشان را آموزش دهید.آن ها باید بدانند که نه تنها نمی توانند همیشه به خواسته هایشان برسند بلکه فورا نیز نمی توانند آن را دریافت کنند، برای مثال خود شلواری را می بینید که قصد خرید آن را ندارید دلیل نخریدن آن برای فرزندتان را اینگونه می توانید بیان کنید که:” شلوار قشنگی است و من آن را دوست دارم اما شلوار قدیمی من هنوز قابل استفاده است.”
  • به جای هدیه های پیاپی آن ها را تشویق کنید.کودکی که برای هر دستاورد کوچک و بزرگی هدیه دریافت می کنند به مرور انگیزه ی طبیعی خود برای تلاش و برتری را از دست خواهد داد در مقابل، تصدیق و تحسین موفقیت های آن ها هم اثر گذاری طولانی تری خواهد داشت و هم انگیزه را افزایش می دهد.
  • و به آن ها بیاموزید که برای رسیدن به برخی نیازها و علایقشان باید تلاش کنند و از برخی چیزهای دیگر بگذرند.برای مثال اگر کفشی گران قیمت می خواهند خود می توانند از پس اندازشان آن را بخرند یا قسمتی از مبلغ آن را پرداخت کنند.

نظر شما