شما مالک همسرتان نیستید

620 330 آگاه

در نظر برخی افراد ازدواج یا ورود به یک رابطه ی عاطفی به معنای مالکیت بر شریک عاطفی است. این افراد به خود حق و اجازه می دهند تا بر همه ی جزئیات ، رفتار، علایق شخصی و تصمیمات مربوط به شریک عاطفیشان نظارت و کنترل داشته باشند.

بهتر است فراموش نکنید همسر یا شریک عاطفی شما ملک، ماشین و یا اموالتان نیست و شما نیز مالک او نیستید و نمی توانید او را تصاحب کنید.

هنگامی که خواستار اطاعت بی چون و چرا از جانب شریکتان هستید و حق تصمیم گیری و حریم خصوصی را از وی سلب می کنید، به احتمال زیاد با حالت دفاعی مواجه خواهید شد و شریک عاطفیتان را تبدیل به شخصی پرخاشگر و یا فردی وابسته که بدون حضور همسرش قادر به انجام و تصمیم به هیچ کاری نخواهد بود خواهید کرد.

به احساسات، افکار، تصمیمات و حریم خصوصی یکدیگر احترام بگذارید، هیچ کس دوست ندارد که دیگری به او بگوید حق انجام چه کاری را دارد و یا ندارد. کافی است قدری بیاندیشید که خود چه احساسی خواهید داشت اگر حق تصمیم گیری از شما گرفته و به دیگری واگذار شود؟

نظر شما