divorce

دادن خبر طلاق به فرزندان

1688 1125 آگاه

شما و همسرتان تصمیم به جدایی و طلاق گرفته اید و حال باید این موضوع را به فرزندان خود اطلاع دهید اما آیا می دانید چگونه باید پیرامون این موضوع با آن ها صحبت کنید؟

گفتن این خبر را به لحظات آخر موکول نکنید؛ فرزندان به خوبی متوجه می شوند که اتفاقی در حال رخ دادن است بنابراین محرمانه عمل کردن تا آخرین لحظات آسیب بیشتری به آن ها وارد خواهد کرد زیرا منجر به  تجربه ی انواع نگرانی ها خواهد شد.

شاید برای شما صحبت به همراه همسر سابقتان سخت باشد اما هنگام بیان این موضوع برای فرزندان باید همانند یک خانواده و تیم عمل کنید، یعنی با حضور همسر و همه ی فرزندان.

هر زمان و موقعیتی مناسب بیان این موضوع نیست، وقت مناسب را پیدا کنید. برای مثال هنگامی که یکی از اعضای خانواده خسته، بیمار، گرسنه یا در حال آماده شدن برای بیرون رفتن است زمان مناسبی برای بیان این تصمیم جدید نیست زیرا فرزندان باید زمان کافی برای پرسش سوالات ذهنی خود درباره ی تغیرات پیش رو و یا حتی گریه و فریاد را داشته باشند.

بهتر است در اولین گفتگو درباره ی دلایل پیچیده ی جدایی و طلاق و مشکلات و نگرانی های بزرگسالان صحبت نکنید، تنها حقایقی ساده کافی است.

اعتماد به نفس، خشم و ناراحتی خود را کنترل کنید، آن ها احتیاج دارند تا از قوی بودن شما مطمئن باشند. ناراحتی های خود را با یک دوست یا درمانگر در میان بگذارید نه فرزندان.

به همسر سابقتان احترام بگذارید و در حضور فرزندان از او بدگویی نکنید، به کودک کمک کنید تا احساس امنیت کند.

تغیرات احتمالی و پیش رو را  برای آن ها توضیح دهید و به آن ها اطمینان دهید که این جدایی تقصیر آن ها نیست و شما تنها نیاز به تغییر داشته اید.

نظر شما