خواسته های نامعقول از فرزندان

750 550 آگاه

خواسته های نامعقول از فرزندان

ما اغلب برای فرزندانمان چیزهایی را می خواهیم که خود فاقد آن بوده ایم، خواسته های به ظاهر بی‌ضرری که سال‌های طولانی خود از آن محروم بوده ایم هم اینک باری بر دوش فرزندانمان شده اند تا ما را به خواسته هایمان نزدیک کنند.

این شیوه ارتباط که به فرزندانمان بگوییم :

” من که نتونستم ، اما تو می تونی همه چیز داشته باشی”، معمولا مخرب ترین شکل ارتباط است؛ زیرا هیچ کس ممکن نیست همه چیز را یکجا داشته باشد؛ و هر نسلی با محدودیت های خاص زمان خود مواجه بوده است.

القای دست یافتنی بودن اهداف غیرواقعی ، میراثی فلج کننده برای عزت نفس انسان ها خواهد بود.

حانیه خوش سیما/کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی

نظر شما