ذهن خوانی

توقع ذهن خوانی همسران؟!

750 450 آگاه

درد جسمی دارید، روز خوبی در محل کارتان نداشته و ناراحتید، خسته و بی حوصله اید اما هنگامی خشمگین تر می شوید که شریک عاطفی شما متوجه احوال شما نشده، اما آیا به نظرتان انتظار غیرمعقولانه ای نیست؟
شاید بگویید: ” اگر واقعا من را دوست داشته باشد نیازی به توضیح نیست و خودش باید بفهمد، اگر خودم بگم فایده ای ندارد.”

در واقع شما انتظار دارید، طرف مقابلتان ذهن خوانی کند. هیچ کس نمی تواند افکار و احساسات دیگری را به طور دقیق حدس بزند، اگر همیشه سکوت را راه حل مشکلات می دانید و بدون دادن کوچکترین سرنخی به شریکتان انتظار فهمیده شدن و برآورده شدن نیازهایتان را دارید، در واقع یک باور غلط دارید. شما از نعمت گفتار برخوردارید، بنابراین خواسته ها و نیازهایتان را به زبان آورید و انتظار نداشته باشید شریک عاطفیتان بتواند ذهنتان را بخواند.

.

نظر شما