اعتیاد به موبایل

تلفن همراه خود را کنار بگذارید

600 450 آگاه

آیا می دانید والدینی که نمی توانند از گوشی های هوشمند، تبلت، تلویزیون و دیگر وسایل الکترونیک دل بکنند فرزندانی مضطرب، افسرده و عصبی با آستانه ی تحمل و مقاومت پایین خواهند داشت؟

متاسفانه امروزه تلفن های همراه سهم بیشتری در نبرد با فرزندان بر سر کسب توجه والدین به دست آورده اند.

کودکان برای رشد اجتماعی و عاطفی به توجه والدین نیازمندند اما این والدین از آن جا که مشغول و سرگرم دنیای مجازی، گوشی های هوشمند و از این دست ابزارها هستند کمتر با فرزندان خود صحبت می کنند و یا شاید واکنش های خشن تری در قبال نیازهای آنان از خود نشان دهند که موجب تقویت احساس یاس و سرخوردگی، احساس بی ارزشی، افسردگی، کج خلقی و در برخی موارد بیش فعالی آن ها نیز خواهد شد.

والدین عزیز آیا به راستی پاسخ دادن به نیازهای فرزندتان را پر اهمیت تر از سرگرم شدن با تلفن همراه خود نمی دانید؟ آیا آن ها به اندازه ی کافی و یا به اندازه ی تلفن همراهتان جالب و جذاب نیستند؟!

فرزندان را مجبور به رقابت با فناوری برای کسب توجه از جانب خودتان نکنید، شاید دیگر زمان آن رسیده تا تلفن همراه خود را کنار بگذارید.

نظر شما