به رفتارهای بد کودکتان نخندید!

768 513 آگاه

شاید بارها برایتان پیش آمده باشد که با بچه ای برخورد کنید که رفتاری مودبانه نداشته و با بی احترامی برخورد کند و تعجب برانگیزتر از رفتار کودک رفتار والدینش باشد که هیچ واکنشی نشان نمی دهند، گویی رفتار کودک خود را طبیعی، کم اهمیت و قابل گذشت و حتی بامزه می دانند.
سال های اولیه زندگی کودک مهم ترین دوران زندگی اوست و هرچه در این سال ها بیاموزد زمینه ساز رفتار او در آینده خواهد بود و اگر شما والدینی هستید که به کودکتان اجازه ی رفتارهای خشونت آمیز همراه با بی احترامی می دهید و تلاشی بر اصلاح آن ندارید در آینده با بالاتر رفتن سن فرزندتان با مشکلات بزرگ تری روبرو خواهید شد چرا که تغییر آن ها بسیار سخت خواهد بود.

بدرفتاری با دیگران، تکرار و عادت به آن به کودک می آموزد که عواطف و احساسات دیگران بی اهمیت بوده و بدون توجه به عواطف آن ها هرگونه که بخواهند می تواند رفتار کند. البته که برخورد و اصلاح کودک به معنای سرزنش و تنبیه او در لحظه و در حضور دیگران نیست، می توان کودک را از موقعیت خارج کرد و با توضیح این که چرا رفتارش بد و یا بی ادبانه است رفتار درست را به او نشان داد. به جای آن که به کار و رفتار زشت فرزندتان بخندید، او را تشویق کنید و یا رفتارهای بدش را توجیه کنید، رفتارهای مثبت او را تشویق و تقویت کنید.

 

 

 

نظر شما