بلایای طبیعی و تاثیر آن بر سلامت روان

768 514 آگاه

حوادث و بلایای طبیعی، سیل، خانه های ویران و آب گرفته و تاثیر آن بر سلامت روان

هنگام بروزحوادث و بلایای طبیعی مشکلاتی مانند از دست دادن اموال و سرپناه، از دست دادن شغل و درآمد، جدایی یا مرگ اطرافیان، از دست دادن امکانات آموزشی، مشکلات مربوط به جبران خسارات مالی و بازسازی  خانه ها، عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمان و حتی استرس ناشی از قرار گرفتن در معرض گزارش پیاپی رسانه ها  اثرات عمیقی بر سلامت روان افراد خواهند داشت.

هر شخص منحصر به فرد بوده و واکنشی متفاوت نسبت به وقایع دارد اما اغلب واکنش ها به چنین رویدادهایی می تواند شامل شوک و آشفتگی، عدم باور و پذیرش در مراحل اولیه، اضطراب، افسردگی، ترس، احساس گناه و خشم، خودکشی، از دست دادن کنترل عاطفی و اختلال استرس پس از سانحه باشد. واکنش در کودکان ممکن است قدری متفاوت باشد، آن ها به سختی راجع به این وقایع صحبت کرده و بیشتر در قالب بازی و یا کابوس های شبانه نگرانی های خود را بروز می دهند. از این رو تمامی ارائه دهندگان خدمات باید از ناراحتی ها و واکنش های احتمالی آسیب دیدگان آگاه باشند.

تاثیر این گونه وقایع بر آسیب دیدگان بسیار قابل توجه است و علاوه بر زیان های اقتصادی اثرات مضر کوتاه و بلند مدت بر سلامت روان افراد خواهد داشت و اگر مراقب و حمایت های روانی لازم صورت نگیرد تبعات شدیدی خواهد داشت و کنترل آن در درازمدت کار آسانی نخواهد بود. از این رو آسیب دیدگان علاوه بر حمایت های مالی و بهداشتی در برابر آسیب های روانی نیز باید حمایت شوند، بازگرداندن ارتباطات، نگهداری اعضای خانواده در کنار هم، فشار نیاوردن به آن ها برای بیان تجربیات و تشویق کودکان به بیان و ابراز احساسات خود می تواند از مراحل اولیه ی کمک و حمایت باشد.

نظر شما