کرونا

این وضعیت کی قراره تموم بشه؟

1000 562 آگاه

به عنوان کسی که بحرانهای جدی را پشت سرگذاشته، آنچه که در پشت پرده این تلاش و تقلا برای بهره وری (productivity) می بینم فرضیه های خطرناک است. پاسخ به سوالی که همه در حال پرسیدن آن هستند “این وضعیت کی قراره تموم بشه؟”

پاسخ بسیار ساده و واضح است، اما پذیرش آن به شدت سخت – هیچوقت

دستگاه روان شما در حال حاضر بسیار در تلاش است تا بتواند در یک فاجعه جهانی به سرعت در حال رشد، شما و خانواده تان را زنده و سازگار نگه دارد.  از روان و از جسمتان به خاطر اضافه کاری برای حفظ امنیتتان سپاسگزار باشید، و اینقدر متوقع نباشید که همه مطالبات و خواسته های شما را عملی کند…

برای مطالعه کامل فایل PDF روی متن پایین کلیک کنید.

Aisha S. Ahmad MARCH 27, 2020 —

مترجم: حانیه خوش سیما/ کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی

نظر شما