انعطاف پذیری

افراد منعطف

1956 1588 آگاه

هنگام مواجه شدن با شرایط اضطراب آور این قدرت انعطاف پذیری افراد است که به کمک آن ها خواهد آمد تا محور و فرمان زندگی را دوباره به دست گیرند.

  • به جای تمرکز بیش از حد و صرف انرژی برای جزئیات، دیدی باز داشته و تصاویر بزرگ را می بینند.

  • از دیدن و پذیرفتن ایده و فرصت های جدید استقبال می کنند زیرا می دانند باعث رشدشان خواهد شد.

  • به جای ترس و فرار از نقاط ضعف خود آن ها را می پذیرند و کنترل می کنند تا برای موقعیت های مختلف آماده باشند.

  • از اینکه درخواست کمک کنند نمی هراسند زیرا می دانند به تنهایی نمی توان هر مشکلی را حل کرد.

  • از آشنایی با خود درونی خویش نمی هراسند بنابراین از گذرندان وقت به تنهایی نیز لذت می برند.

  • از سلامت جسمی و عاطفی خود مراقبت می کنند زیرا می دانند که در برابر چالش ها مصون نیستند.

  • از محدودیت ها فرصتی برای نوآوری و خلاقیت می سازند، بسیاری از ایده های نوآورانه از طریق یک فعالیت کوچک خلاقانه حاصل می شوند.

  • قطعا هر روز و هر لحظه خوشحال و بدون مشکل نیستند اما می دانند با خودانتقادی های مخرب موجب کاهش توانایی خویش می شوند.

  • نا امیدی را تجربه خواهند کرد اما در آن گیر نمی افتند.

نظر شما