phone addiction

اعتیاد فرزندان به گوشی های هوشمند

580 471 آگاه

در اختیار فرزندان قرار دادن یا ندادن گوشی های هوشمند و اینترنت به شناخت و آگاهی آن ها از تکنولوژی و دنیای مجازی بستگی دارد نه به سنشان. شما می توانید فرزندی ۱۵ ساله و نابالغ در استفاده از تلفن همراه داشته باشید یا فرزندی ۱۲ ساله و آگاه.

اما با این وجود، اگر به سختی می توانید فرزندتان را از گوشی های هوشمند و اینترنت دور کنید، اگر بر فعالیت های روزانه ی او به ویژه خواب تاثیر گذاشته، اگر خلق و خوی او هنگامی که از استفاده از گوشی های هوشمند منع می شود به شدت تغییر می کند و مضطرب و تحریک پذیر می شود، اگر شاهد مشکلات رفتاری و ارتباطی از جانب فرزندتان هستید و اگر برای صرف زمان بیشتر برای استفاده از گوشی و اینترنت به دروغ گفتن، پنهان کاری و شکستن قوانین روی می آورد همه و همه می توانند زنگ خطری بزرگ باشند.

  • از گوشی های ساده تر شروع کنید؛ لازم نیست حتما آخرین مدل از بهترین برند را در اختیارش قرار دهید. اجازه دهید تا اول با هدف استفاده از تلفن همراه آشنا شود.
  • طرز استفاده ی صحیح از گوشی و یا اینترنت را به او آموزش دهید.( هدف از استفاده از تلفن همراه و اینترنت، سایت های مورد قبول برای استفاده و افرادی که می تواند با آن ها ارتباط برقرار کند.)
  • بر نحوه ی استفاده ی آن ها از گوشی های هوشمند و برنامه های موجود در آن نظارت داشته باشید.
  • یک توافق خانوادگی برای استفاده از گوشی های هوشمند و اینترنت تعیین کنید.( چه ساعت هایی و چه مدت می توانند از این امکانات استفاده کنند و پیامدهای احتمالی شکستن قوانین چیست.)
  • وظایف خود را فراموش نکنید؛ قرار نیست با سرگرم کردن فرزندتان به وسیله ی گوشی های هوشمند از وظایف خود غافل شوید. فعالیت ها و سرگرمی های خانوادگی بیشتری ترتیب دهید.
  • تلفن های همراه را از اتاق خواب خارج کنید.
  • آن ها را ترغیب به شکستن این عادت ناسالم کنید؛ با برنامه ریزی برای سفری بدون گوشی و اینترنت یا تعیین یک روز آفلاین در هفته.
  • و در آخر خود الگوی مناسب باشید؛ بهتر نیست فرزندتان والدینش را در حال خواندن کتاب ببیند تا بازی با تلفن همراه؟!

نظر شما