از کمال گرایی چه میدانید؟

1280 640 آگاه
از کمال گرایی چه میدانید؟

افراد کمال گرا همه چیز را بدون اشکال و با بالاترین استاندارد میخواهند که میتواند در بسیاری از جوانب مخرب و اثر منفی داشته باشد.آنها همه چیز را تحت کنترل خود میخواهند که باعث ایجاد مشکل در ارتباط های بین فردیشان میشود،معیارهای موفقیتشان را در هر زمینه ای بسیار دست بالا می گیرند و برای رسیدن به عالی ترین درجه تلاش میکنند،اما اگر در این میان با ناهنجاری مواجه شوند خود را شکست خورده میبینند.این افراد به شدت در انجام کارها وسواس داشته و هر چیزی کمتر از حد کاملش برایشان غیر قابل قبول است.آنها هیچ جایی برای اشتباه در خود نمی بینند و اگر به هدف به طور کامل نرسند خود را مقصر میدانند.

در سال ٢٠١۴ در مجله ی”science of us” مقاله ای از ملیسا دال منتشر شد که نشان داد در بین دانش آموزانی که اقدام به خودکشی کرده کرده بودند، ١١نفر از ٢٠دانش آموزی که مرده بودند ،به توصیف دیگر دوستانشان ترس از شکست داشتند.
از دیدگاه تحلیلی،فرد کمال گرا با والد منتقد خود همانند سازی میکند تا شاید بدین طریق او را از خشم خویش در امان نگه دارد.بدین معنا که با خودانتقادی نسبت به خود و کمال گرایی میتواند از عشق به والدش محافظت کند !
چگونه؟؟ فرد کمال گرا در حقیقت خود را لایق این همه انتقاد میداند او هر چه بدود به آنجا نمیرسد که باید!
حالا ایده آل های والدین تبدیل به ایده آل های خودش شده است و نقطه دردناک همینجاست..

نظر شما