remarriage

ازدواج مجدد با وجود فرزند

960 641 آگاه

ازدواج مجدد با وجود فرزند می تواند یکی از تغییرات مهم زندگی برای والدین و فرزندان باشد حال این تغییرات بسته به سن فرزند متفاوت است.

ازدواج مجدد هر یک از والدین برای فرزند یادآور خانواده ی پیشین و پدر/مادری است که دیگر در کنار هم و با او زندگی نمی کنند. همچنین، یادآور این واقعیت است که مجددا والدینشان در کنار هم نخواهند بود، همین امر موجب اندوه آن ها خواهد شد. در نظر فرزندان با ورود فردی جدید به خانواده آن ها مجبور به تقسیم  پدر/مادر خود با دیگری شده که این امر بنا بر سن می تواند موجب افزایش حس حسادت و کینه توزی در آن ها شود؛ خود را خارج از ساختار خانواده می دانند و فکر می کنند اگر به پدرخوانده/مادرخوانده خود علاقه مند شوند و یا آن را بروز دهند به والد اصلی خود خیانت کرده اند.

در این بین نحوه ی رفتار و واکنش والدین بسیار حائز اهمیت است، این که انتظار داشته باشیم فرزند بلافاصله رابطه ای خوب با پدرخوانده/مادرخوانده خود برقرار کرده و آن گونه که ما می خواهیم با او رفتار کند قطعا خواسته ای غیرمنطقی و غیر واقع بینانه است، بنابراین پیش از ازدواج فرزندتان را با فرد مورد نظر آشنا کرده و به او زمان دهید تا با موضوع به تدریج کنار آمده، با یکدیگر آشنا شوند و روابط به آرامی رشد کند. فرزندتان باید مطمئن شود که قابل جایگزین شدن نیست و بینتان فاصله ای نخواهد افتاد و از عشق شما به او کم نخواهد شد.

 

 

نظر شما