ازدواج

آیا زود عاشق می شوید؟

361 271 آگاه

آیا زود عاشق می شوید؟

گاه برای برخی افراد آغاز یک رابطه آن قدر لذت بخش است که ناخواسته اسیر هیجانات و احساساتی خواهند شد که عقل و منطق را از آنان می گیرد اما بعد از فروکش کردن این احساسات شدید به یکباره درمی یابند که وارد رابطه ای اشتباه با فردی اشتباه شده اند.

زمانی که با عجله وارد یک رابطه ی عاطفی شده، زمان لازم و کافی برای شناخت طرف مقابل را از خود می گیرید. هر شخصی در ابتدای رابطه سعی در ارائه ی بهترین خود و یا حتی برخی اوقات شخصیتی متفاوت از خود واقعی خویش دارد، بنابراین به یاد داشته باشید که هیچ یک از نشانه های کوچکی که می تواند برایتان زنگ خطری جدی تلقی شود را نادیده نگیرید، به جای آن که بر مبنی احساسات تصمیم گرفته و برای هر یک از این نشانه ها توجیه بیاورید، فراموش نکنید که به مرور زمان ممکن است با نسخه ی بدتر از آن مواجه شوید. پس به جای نادیده گرفتن آن از خود بپرسید که آیا می توانید با نسخه ی بدتر از این زنگ خطرها کنار بیایید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما