break up

آیا زمان آن رسیده که به رابطه ی عاطفی خود پایان دهم؟

1536 1024 آگاه

آیا زمان آن رسیده که به رابطه ی عاطفی خود پایان دهم؟ شاید بارها با این سوال ترسناک مواجه شده باشید.بعد از هر بحث و دعوا، اختلاف نظر و یا به طور معمول و روزانه اما هیچ گاه به جوابی قاطع نرسیده اید.

به راستی چه هنگام وقت پایان دادن به یک رابطه فرا رسیده؟ قبل از تصمیم آخر این سوال ها را از خود بپرسید و به آن ها فکر کنید.

  • آیا برای تصمیم گیری به رابطه تان به صورت کلی و در دراز مدت نگاه می کنید یا تصمیمتان تنها واکنشی احساسی به دعواها و ناراحتی های اخیر است؟
  • آیا انتظارات شما از شریک عاطفیتان واقع بینانه است یا از او انتظار دارید تمام کمبودها و حفره های احساسی شما را پر کند؟
  • برای خوشحالی و رضایت خویش به چه چیزی احتیاج دارید؟ تفکر اشتباه آن است که معتقدید، حالتان خوب نیست پس باید وارد رابطه ای جدید شوید.حقیقت این است که شادی شما به دیگران وابسته نیست و خود مسئول آن هستید.
  • آیا از رابطه ی کنونی خود راضی هستید؟ اگر نه، آیا با ترک آن اوضاع بهبود می یابد؟
  • نقاط مثبت و منفی را بسنجید. با ترک رابطه چه چیزی را از دست خواهید داد و تا چه اندازه مهم است؟
  • آیا رابطه ی خود را در حال رشد و پیشرفت می دانید یا خیر؟ اگر پاسختان نه باشد می توان گفت رابطه به پایان خود رسیده.
  • لیستی از آن چه به شما و زندگیتان اضافه شده و آن چه که از دست داده اید تهیه کنید. با مقایسه ی این دو با هم آیا شریکتان کلیت زندگی شما را بهتر کرده یا آن را تخریب کرده است؟
  • و در نهایت از خود بپرسید اگر فرزندی دارید یا داشتید آیا دوست دارید با فردی مانند شریک عاطفیتان وارد یک رابطه ی عاطفی عمیق شود یا خیر؟

نظر شما