خیانت

آیا ادامه زندگی مشترک بعد از خیانت ممکن است؟

2500 1667 آگاه

آیا ادامه زندگی مشترک بعد از خیانت ممکن است؟

با توجه به تحقیقات موسسه دکتر “جان گاتمن” می توان این گونه پاسخ داد که در اکثر مواقع بله!

خیانت در رابطه، چه احساسی و چه جنسی، ویرانگر است و هر دو شریک درد بزرگی را متحمل می شوند و آسیب قابل توجهی در روابط زوجین ایجاد می کند. با این حال، خیانت می تواند پایان رابطه نباشد.

اگر چه بهبود و بازسازی رابطه سریع و آسان نیست و به زمان و درمان نیاز دارد، اما این که فکر کنید با گذشت زمان به طور خودکار این مساله حل می شود باوری غلط است. درست مانند جارو کردن آشغال ها به زیر فرش.

گذشت زمان بدون توجه و تلاش برای بهبود و درمان تنها اضطراب، ترس، خشم و احساس گناه را تبدیل به کینه توزی و تحقیر می کند.

تحقیقات دکتر جان گاتمن نشان داده است که تحقیر در روابط کشنده و بازیابی از آن بسیار دشوار است.

بنابراین به دنبال زوج درمانی باشید نه فقط مشاوره فردی. مراجعه به یک زوج درمانگر در کنار یکدیگر بسیار مفید است تا دوباره اعتماد از دست رفته به دست آید.

“آیا من همه چیز را می دانم؟”

“هنوز هم دارد به من دروغ می گوید؟”

“چه مدت است که به من خیانت می کند؟”

🍃این گونه سوالات بهتر است در محیطی امن و با حضور یک درمانگر پرسیده و پاسخ داده شوند تا همسر خیانت دیده احساس کند که همه پاسخ های لازم را می داند و هم می توانند برای بازسازی اعتماد تلاش کنند و هم مشکلات حال و مسائل گذشته که باعث آسیب به رابطه شده است را مطرح کنند.

 

https://www.instagram.com/p/CLXJdPMgm6s/

نظر شما